เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ และ/หรือ ลงประกาศโฆษณาในเว็บฯ

  1. ท่านยินยอมที่จะไม่กระทำผิดกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาทุกฉบับ
  2. ท่านยินยอมรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวอันเกิดจากกระทำของท่าน ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
  3. ท่านยินยอมว่าทางเว็บฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น ร่วมมือ หรือเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น ในการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ต่างๆของท่าน เว็บเป็นเพียงผู้ให้บริการสื่อโฆษณาประกาศขายสินค้าหรือบริการของท่านเท่านั้น หากพบเห็นสิ่งใดผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งที่ supportฯ ทางทีมงานจะรีบระงับและแก้ไขให้เร็วที่สุด
  4. ท่านยินยอมที่จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของเว็บมีปัญหาในการให้บริการ
  5. ท่านยินยอมให้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ท่านได้ลงประกาศนี้ไปปรากฏในสื่อโฆษณาในเครือของ MQuick Working Group เช่น facebook Google Line Twitter Instagram AppIOS AppAndroid และที่จะมีเพิ่มขึ้น เป็นต้น
  6. ท่านยินยอมที่จะไม่ฟ้องร้องคดีความทั้งทางแพ่งและอาญาต่อเว็บฯ อันเนื่องมาจากการให้บริการใดๆจากทางเว็บ
  7. ท่านตกลงที่จะกระทำการใดๆเพื่อสร้างสรรค์สังคมออนไลน์ในเว็บนี้ให้เป็นสังคมที่สงบสุขและเกิดประโยชน์ต่อสาธารณะทั่วไป
  8. ท่านตกลงที่จะให้อภัยต่อผู้ให้บริการเว็บฯในกรณีที่ทำให้ท่านได้รับความไม่สบายใจหรือได้รับความเดือดร้อน เฉพาะเหตุที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือเกิดจากสิ่งใดๆที่ไม่ได้เกิดจากเจตนาพิเศษโดยตรงจากทางเว็บ ทั้งนี้ เว็บฯต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
  9. ท่านยินยอมให้ทางเว็บฯได้รับสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงการให้บริการใดๆรวมทั้งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลงนั้นต่อผู้ใด
ค้นพบ : {{resultsearchtotal}} รายการ
Car
฿ {{x.price | number}} 
{{x.topic | limitTo:50}}

รายละเอียดคำอธิบายย่อ